Đặt câu

Cô : Em hãy đật câu có từ “tập thể”
Trò: Sáng nào em cũng dậy sớm tập thể dục

Cô: Vậy hãy đặt câu có từ “hay ho”.
Trò: Em bị viêm họng nên rất hay ho. :

Cô: Thế em hãy đặt câu có từ “vả lại”.
Trò: Hôm qua thằng Long này tự dưng vả em, em vả lại nó!

Cô (đã mất kiên nhẫn): Thôi em hãy đặt câu có từ “đỡ đần”.
Trò: Em biết mình dốt nên giờ phải ngồi đây học cho đỡ đần.

Cô (ngán quá rồi, nhưng vẫn rán): Em đặt câu có từ “thông thái”
Trò: Thông thái rau cho lợn ăn.

Nên hãy thông cảm cho nghề giáo, học trò giờ cũng bựa lắm…..

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *